KOHDE-koulutuskalenteri 2024-2025 (päivitetty 12.6.2024)

Ajankohtaista

KOHDE-hankkeen koulutuskalenteri 2024 – 2025 

Koulutusten teemat ovat mielen hyvinvointi, osallisuus, liikkuminen, päihteet sekä uni ja palautuminen lapsiperheiden näkökulmasta.  

Koulutukset on maksuttomia ja ne on tarkoitettu kaikille Pohjois-Pohjanmaan kuntien, järjestöjen ja seurakuntien ammattilaisille ja vapaaehtoisille, jotka työskentelevät lapsiperheiden parissa.

Muutokset mahdollisia. Ilmoitamme muutoksista sivustolla kohde.diak.fi sekä Instagramissa: @kohde_hyvinvointiosaamista

 

 

MIELEN HYVINVOINTI -KOULUTUS  

Koulutus on kaksiosainen ja toteutetaan etänä. Koulutuksissa hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa. Kouluttajana toimii mielen hyvinvoinnin ja psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntija, psykologian maisteri ja terveyspsykologian erikoispsykologi Sini-Sofia Savola. 

 • Ti 3.9.2024 klo 14.15-15 Mielen hyvinvointi ja arjen taidot 

Tutustutaan konkreettisiin keinoihin, joilla mielen hyvinvointia voidaan vahvistaa päivittäisissä toimissa, helpottaen näin elämänhallintaa ja lisäten elämänlaatua. Koulutuksessa käsitellään, miten päivittäiset valinnat, kuten ruokavalio, uni ja liikunta, vaikuttavat mieleen ja opitaan vinkkejä parempien tapojen omaksumiseen. 

 • Ti 10.9.2024 klo 14.15-15 Elämänkriisit ja niistä selviytyminen  

Millaisia elämänkriisejä ihmiset kokevat ja miten niistä selviydytään? Miten yhteisö voi tukea kriiseissä?  

Ilmoittaudu tästä: Linkki ilmoittautumiseen.

 

 

OSALLISUUS-KOULUTUS  

Koulutus on kaksiosainen ja toteutetaan etänä. Koulutuksissa hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa. Kouluttajana toimii mielen hyvinvoinnin ja psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntija, psykologian maisteri ja terveyspsykologian erikoispsykologi Sini-Sofia Savola. 

 • Ti 17.9.2024 klo 14.15-15 Osallisuuden haasteet ja esteet  

Pohditaan muun muassa yksinäisyyden ja ystävyyssuhteiden haasteita osallisuuden näkökulmasta ja opitaan, miten näihin haasteisiin voi puuttua rakentavasti.  

 • Ti 24.9.2024 klo 14.15-15 Osallisuus, ympäristön tuki ja kohtaaminen, moninaisuus huomioiden  

Koulutus tarjoaa näkökulmia siihen, miten erilaisuuden ymmärtäminen ja ympäristön tuki voivat edistää arkista osallisuuden kokemusta. 

Ilmoittaudu tästä: Linkki ilmoittautumiseen.

 

LIIKKUMINEN-KOULUTUS 

 • Ti 1.10.2024 klo 13:30–15, Teams.  Perhe liikkuu yhdessä! Saat tietoa lasten liikkumisen suosituksista, liikkumisen hyvinvointivaikutuksista ja perheiden liikkumisen nykytilasta. Kouluttajana Milla Dahl, Master of Health Care, ODL Liikuntaklinikka.
 • Ti 8.10. 2024 klo 13:30–15, Teams. Perheen liikkuva arki! Liikkuvaan elämäntapaan, ja arkiliikuntaan kannustaminen, istumisen tauottaminen ja vähentäminen, Liikkumisen huomiointi osana varhaiskasvatussuunnitelmaa. Kouluttajana Milla Dahl, Master of Health Care, ODL Liikuntaklinikka. 
 • Ti 15.10.2024 klo 13:30–15, Teams. Puhun, edistän ja toteutan! Perheiden liikkumisen edistäminen kotikunnassa! Puheeksi otto perheen kanssa, vähän liikkuvien lasten perheiden tukeminen, Liikkumistuokion järjestäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Kouluttajana Milla Dahl, Master of Health Care, ODL Liikuntaklinikka. 
 • Ti 29.10.2024 klo 13:30–15, Teams. Liikkuminen kasvattaa! Liikkuminen, sosiaaliset taidot ja tunteet, liikkumisen vaikutus lapsen motoriseen kehitykseen, liikkumisen vaikutus oppimiseen, kognitiiviseen kehitykseen ja tarkkaavaisuuteen. Kouluttajana toimii Lasten Liikunnan tuki ry.  

Ilmoittaudu tästä: Linkki ilmoittautumiseen.

 

TYÖMENETELMÄT HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMISESSÄ – KOULUTUS

Elämäni tarinana-menetelmä 

Koulutus toteutetaan etänä, ja siinä hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa. Kouluttajana toimii mielenterveysalan erityisasiantuntija  Päivi Vuokila-Oikkonen (DIAK). 

 • Ke 20.11.2024 klo 14-15.30   

Koulutuksessa saat tietoa ratkaisu- ja voimavarakeskeisyydestä Elämäni Tarinana-menetelmässä sekä pääset kurkistamaan menetelmän teoreettisiin lähtökohtiin sekä sen käyttömahdollisuuksiin lasten ja nuorten kanssa työskennellessäsi. 

Ilmoittaudu tästä: Linkki ilmoittautumiseen

 

PÄIHTEET  – KOULUTUS

 • Ti 26.11.2024 klo 13:30–15, Teams. Päihteiden merkitys perheiden hyvinvointiin, lapsiperheiden ja päihteiden käytön nykytila. Kouluttajana toimii Milla Dahl, Master of Health Care, ODL Liikuntaklinikka.
 •  Ti 3.12.2024 klo 13:30–15, Teams. Päihteiden käytön ehkäisy perheissä. Kouluttajana toimii Milla Dahl, Master of Health Care, ODL Liikuntaklinikka. 

Ilmoittaudu tästä: Linkki ilmoittautumiseen.

 

TYÖMENETELMÄT HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMISESSÄ – KOULUTUS  

Lapset puheeksi-menetelmä, Mieli ry 

Koulutus toteutetaan etänä ja siinä hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa.

 • Ti 10.12.2024 klo 14-15. Tietoa Toimiva lapsi ja perhe -työn koulutuksista, Lapset puheeksi -työstä ja -toimintakokonaisuudesta (palvelumalli) ja menetelmän käyttöönotosta. 

 Ilmoittaudu tästä: Linkki ilmoittautumiseen.

 

PÄIHTEET – KOULUTUS

 • Ti 14.1.2025 klo 13:30–15, Teams. Päihteiden käytön puheeksi otto perheiden ja lasten kanssa. Kouluttajana Mika Piipponen, Ehyt ry.  
 • Ti 21.1.2025 klo 13:30–15, Teams. Päihdeperheen kohtaaminen ja tukeminen, päihdeperheen ohjaus tukipalveluihin. Kouluttajana Mika Piipponen, Ehyt ry. 

Ilmoittaudu tästä: Linkki ilmoittautumiseen.

 

TYÖMENETELMÄT HYVINVOINNIN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMISESSÄ – KOULUTUS  

Elämäntilannemittari- (3x10D) Zekki 

Koulutus toteutetaan hybridinä ja siinä hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa. Kouluttajina toimivat projektipäällikkö Päivi Sipola ja erityisasiantuntija Reija Paananen (DIAK) Koulutus järjestetään hybridinä. Paikka tarkentuu myöhemmin.  

 • Ti 28.1.2025 klo 14-15.30. Mikä on Zekki? Zekki on verkossa oleva, helppokäyttöinen alusta, joka kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointia ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Se on myös nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkalu. Zekki perustuu 3X10D®-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon.  

Tule kuulemaan Elämäntilannemittarista (3x10D) Zekistä ja ZekkiProsta, sen taustoista ja käytön mahdollisuuksista. 

Ilmoittaudu tästä: Linkki ilmoittautumiseen.

 

MIELEN HYVINVOINTI -KOULUTUS  

Koulutus on kaksiosainen ja toteutetaan etänä. Koulutuksissa hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa. Kouluttajana toimii mielen hyvinvoinnin ja psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntija, psykologian maisteri ja terveyspsykologian erikoispsykologi Sini-Sofia Savola. 

 • Ti 25.2.2025 klo 14.15-15. Suhteet ja palautuminen mielen hyvinvoinnin voimavarana  

Saat tietoa siitä, miten ihmissuhteet vaikuttavat meihin. Käydään läpi, miten palautuminen ja ihmissuhteet auttavat ylläpitämään mielenterveyttä. Puhutaan stressistä ja siitä, miten resilienssiä voi vahvistaa.  

 • Ti 11.3.2025 klo 14.15-15. Vanhemmuuden tuki  

Opit ihmissuhteiden ja vertaistuen merkityksestä vanhemmuudessa sekä miten sosiaalinen kanssakäyminen voi olla tärkeä voimavara mielen hyvinvoinnille.  

Ilmoittaudu tästä: Linkki ilmoittautumiseen.

 

OSALLISUUS-KOULUTUS  

Koulutus on kaksiosainen ja toteutetaan etänä. Koulutuksissa hyödynnetään Howspace-oppimisalustaa. Kouluttajana toimii mielen hyvinvoinnin ja psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntija, psykologian maisteri ja terveyspsykologian erikoispsykologi Sini-Sofia Savola. 

 • Ti 18.3.2025 klo 14.15-15. Vuorovaikutus, tunnetaidot ja luottamus  

Koulutuksessa keskitytään siihen, miten sosiaaliset suhteet ja laadukas vuorovaikutus tukevat mielen hyvinvointia. Saat tietoa ja työkaluja tunnetaitojen ja luottamuksen kehittämiseen.  

 • Ti 25.3.2025 klo 14.15-15. Osallisuuden kokemus ja työkaluja osallisuuden edistämiseen  

Esitellään digitaalisia työkaluja ja sivuja, jotka tukevat osallisuuden kokemusta ja tarjoavat vinkkejä sen vahvistamiseen niin yksilön kuin yhteisönkin näkökulmasta.  

Ilmoittaudu tästä. Linkki ilmoittautumiseen.

 

UNI JA PALAUTUMINEN -KOULUTUS

Kouluttajana toimii Milla Dahl, Master of Health Care, ODL Liikuntaklinikka.  

 • Ti 1.4.2025 klo13.30–15, Teams. Riittävä uni ja vuorokausirytmi, unen merkitys lapsen kehitykseen, terveyteen ja hyvinvointiin. 
 • Ti 8.4.2025 klo13.30–15, Teams. Unen ja palautumisen vaikutus liikkumiseen, ravitsemukseen ja mielenhyvinvointiin.  
 • Ti 15.4.2025 klo13.30–15, Teams. Ruutuaika ja palautuminen, lapsen unirytmin tukeminen, palautuminen pitkin päivää.  
 • Ti 22.4.2025 klo13.30–15, Teams. Arjen kokonaiskuormituksen hallinta perheissä, levon ja palautumisen huomiointi osana hyvinvointia.  

Ilmoittaudu tästä: Linkki ilmoittautumiseen.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Edellinen artikkeli
Mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden maksuttomat koulutukset keväällä 2024
Seuraava artikkeli
KOHDE-webinaari: Lapsiperheiden hyvinvointia kehitetään yhdessä – Innostavia esimerkkejä Pohjois-Pohjanmaalta 6.9.2024 klo 13 – 14.30